Sıkca Sorulan sorular

Sıkca Sorulan Sorular

Psiko-Teknik Değerlendirme Sistemi

 

Sürücülerde güvenli araç kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız-mesafe tahmini gibi zihinsel özelliklerinin; tepki hızı, göz, el ayak koordinasyonu gibi psiko-motor yetenek ve beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum, davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçülebildiği" bir sistemdir. 

Böylece; bir sürücünün, bir aracı sürebilmek için asgari düzeyde, trafiğe ilişkin yeteneklere sahip olup olmadığı ve trafiğe ilişkin kişilik açısından, trafik kurallarına uyma eğilimine sahip olup olmadığı hakkında daha tarafsız, daha bilimsel ve daha standart koşullarda gerçekleştirilmiş uygulamalarla sonuçlara varılması sağlanabilmektedir.

Psiko-teknik değerlendirme merkezlerinde Psikiyatri Uzmanı ve Psikologlar görev yapmaktadır. 

 

Yasal Konular

 

Ehliyet İadesi

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na dayalı Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde-79; kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçlarını işleyen sürücüler, tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak, Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucu durumu uygun bulunan sürücülerin sürcü belgeleri Kanunun ilgili maddesinde belirtilen sürenin sonunda iade edilir.

 

KTY 60 e (Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 60 Bendi E)
Ticari araç kullanan sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları şarttır. 

Stajyer ehliyet uygulamasında, sürücünün iki sene boyunca 75 ceza puanına ulaşmaması gerekiyor. İki sene süresince 75 ceza puanına ulaşırsa ehliyetine el konuluyor. Bu nedenle yeni uygulama kapsamında, stajyer ehliyet sahiplerinin trafik kurallarını çok iyi bilmesi ve bu kuralara uyması daha da önem kazanıyor. Ehliyetine el konulan sürücünün psikolojik durumunun tespiti için psikoteknik testine girdikten sonra psiko-teknik belgesi alırsa bir sürücü kursuna başvurarak yeniden ehliyet alması gerekiyor. Bu yüzden stajyer sürücülerimiz aldıkları eğitimi yaşamlarında da devam ettirerek cezai işleme tabi kalmamalıdırlar.

İlkokul mezunu olanların şuan için ehliyet almalarına engel bir durum mevzuatta yoktur. Alabilirler

Trafik ve Çevre Bilgisi 16, Trafik Adabı 4, Araç Tekniği ve Motor 6, İlkyardım 8 olmak üzere toplam 34 saat teorik ders verilir.

Hayır. Trafik Tescil Bürosuna başvurup sürücü belgenizi aldıktan sonra araç kullanabilirsiniz.sertifika ehliyet yerine geçmez.

Teorik ve Direksiyon sınavlarında kursiyerin 4 kez sınavlara girme hakkı vardır. teorik sıvavı geçip  direksiyon sınavında ki 4 sınav hakkını dolduranlara 

talep emeleri halinde teorik sınava girmeden 4 sınav hakkı daha verilebilir.

SRC (sürücü) nün kısaltılmış halidir. SRC yük ve yolcu taşımacılığı yapan herkesin alması gereken bir MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ dir.

İşletmelerde orta düzey veya üst düzey yoneticilik yapanların alması gereken bir mesleki yeterlilik belgesidir

Manuel vites ehliyet aldığınızda otomatik vitesli araçları kullanabilirsiniz fakat otomatik vites ehliyeti aldığınız da manuel vites araç kullanamazsınız .

Lakin çağımızın  teknoloji çağı olamasını ve direksiyon sınavlarının zorluğunu da göz önünde bulundurmak gerekir . Trafik yoğunluğuda diğer bir etken .