Trafik Adabı Eğitimi

Trafik Adabı Eğitimi

Trafik Adabı Eğitimi

 

TRAFİK ADABI

Türk Dil Kurumu, “adap” kelimesini “yol, yordam” olarak açıklamaktadır. Trafik ada- bı, o topluluktaki ya da ülkedeki insanların trafik içinde bireysel ve birbirlerine karşı dav- ranış şekilleridir. Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa, öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse, bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranı- yorlarsa, birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

 

Oluşturulmamışsa trafik güvenliğinin sağlanması mümkün olmayacaktır. Trafik güven- liği açısından evrensel trafik kuralları kadar olumlu trafik adabının oluşturulması da çok önemlidir. Trafik kuralları ne yapılması gerektiğini belirlerken, trafik adabı da bu kuralları kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygu- lanmayacağını belirlemektedir.

 

Lütfen unutmayınız! Trafikte hiçbir za- man tek başınıza değilsiniz. Trafik ortamını her zaman diğer yol kullanıcıları ile paylaşmak duru- mundasınız.  Bu  ortamda  olumlu  bir  trafik  adabı

 

Trafik adabı; Trafik içinde sorumluluk, yar- dımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisi.

 

Yazılı Kurallara Uyma (Denetim ve Ceza Korkusu Olmadan):

 

Sürücü, araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunun sadece maddi ce- zası olduğunu düşünmemelidir. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendi canını ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının da farkında olmalıdır. Bu farkındalığı ka- zanmak için yapılması gereken ise trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenmektir. Bilgi olmadan farkındalık oluşmaz. Bu nedenle de bir sürücü adayı her bilgiyi özümsemeli, her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerini sorgulamalı, öğrenmelidir.

 

(Çocuk Güvenliği, Emniyet Kemeri, Hız ve Dikkatsizlik videoları) Yazılı Olmayan ve Trafik İçerisinde Karşılıklı Anlayış ve Empati

Gerektiren Davranışları Oluştur ve Bu Davranışları Alışkanlık Ha- line Getirme:

 

Trafik adabı; Trafik içinde sorumluluk, yar- dımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisi.

 

Lütfen unutmayınız! Trafikte hiçbir za- man tek başınıza değilsiniz. Trafik ortamını her zaman diğer yol kullanıcıları ile paylaşmak duru- mundasınız.  Bu  ortamda  olumlu  bir  trafik  adabı oluşturulmamışsa trafik güvenliğinin sağlanması mümkün olmayacaktır. Trafik güven- liği açısından evrensel trafik kuralları kadar olumlu trafik adabının oluşturulması da çok önemlidir. Trafik kuralları ne yapılması gerektiğini belirlerken, trafik adabı da bu kuralları kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygu- lanmayacağını belirlemektedir.

 

MEB Trafik Adabı Kitabını erişmek için tıklayın.